VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 10/04/2018
 Bắc Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An
 15 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 23/04/2018
 Hưng Yên
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 07/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm