Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Điện Biên, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Điện Biên, Khác
 5 triệu - 7 triệu Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 11 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu