Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Việc làm mới

 7 triệu - 9 triệu
 31/01/2019
 Tiền Giang
 Thương lượng
 31/01/2019
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/03/2019
 Đồng Nai
 Thương lượng
 18/01/2019
 Đà Nẵng
 Thương lượng
 31/01/2019
 Bình Dương, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Bắc Cạn
 Thương lượng
 20/01/2019
 Tiền Giang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm