Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội