Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu 20/06/2020
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu 24/08/2020
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 10/06/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 25 triệu 27/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu 29/06/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu 16/06/2020
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Merchandiser Non Food

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Sales Executive

 15 triệu - 25 triệu
 27/06/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 15 triệu - 20 triệu
 08/07/2020
 Thừa Thiên Huê

Tổ Trưởng Sản Xuất

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Hàng May Mặc

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên QA / QC

 10 triệu - 12 triệu
 29/06/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên

Công Nhân Làm Việc Trong Ngành May Mặc

 5 triệu - 7 triệu
 11/06/2020
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Hàn

 12 triệu - 15 triệu
 17/06/2020
 Bình Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 15 triệu - 20 triệu
 16/06/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Kế Toán Kho

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Công Nhân May

 7 triệu - 10 triệu
 14/08/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QA

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Thanh Hóa

Nhân Viên Sản Xuất

 5 triệu - 7 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông

 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật - May Mẫu

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho Vật Tư

 5 triệu - 7 triệu
 20/06/2020
 Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Mẫu Cứng

 7 triệu - 10 triệu
 24/08/2020
 Bắc Ninh

Thợ Sofa

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sửa Máy May

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Bắc Giang