Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Việc làm mới

 7 triệu - 9 triệu Hưng Yên
 9 triệu - 19 triệu Hưng Yên
 9 triệu - 14 triệu Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 14 triệu Nam Định
 8 triệu - 15 triệu Nam Định