Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Việc làm mới

 9 triệu - 14 triệu 14/08/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu 31/08/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 20/09/2020
 Nghệ An
 7 triệu - 9 triệu 31/08/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu 22/08/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 6 triệu - 9 triệu 01/09/2020
 Thanh Hóa
 6 triệu - 7 triệu 18/08/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Qa

 6 triệu - 9 triệu
 01/09/2020
 Thanh Hóa

Trợ Lý Sản Xuất

 9 triệu - 14 triệu
 14/08/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang