Tuyển dụng nhanh ngành Công nghiệp

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu Bắc Ninh
 10 triệu - 16 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu Hải Phòng