VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 24/03/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình
 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hưng Yên
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm