Tuyển dụng nhanh ngành Công nghiệp

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu Hải Phòng