Tuyển dụng nhanh ngành Công nghiệp

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình