Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 5 triệu - 7 triệu
 Hồ Chí Minh
 16/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 4 triệu - 6 triệu
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 Đà Nẵng

 Việc làm mới

 4 triệu - 6 triệu Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng
 8 triệu - 11 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 4 triệu - 6 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 8 triệu - 11 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu Hồ Chí Minh