Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 4 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 02/06/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 02/06/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 23/08/2018
 Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 23/08/2018
 Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 23/08/2018
 Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm