Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 19/04/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu  01/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  01/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 20 triệu  30/03/2019
 Hà Nam
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội
 4 triệu - 5 triệu  02/04/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 4 triệu - 5 triệu  31/03/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm