Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 6 triệu - 9 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh