Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 5 triệu  20/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 8 triệu  31/07/2019
 Đà Nẵng
 8 triệu - 12 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 8 triệu  31/05/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm