Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 6 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 12/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 23/08/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/08/2019
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 10 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 30 triệu
 28/08/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 10/09/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  31/08/2019
 Đà Nẵng
 15 triệu - 20 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng 31/08/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 6 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu  12/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu  23/08/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng 30/08/2019
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 10 triệu - 15 triệu  30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 30 triệu  28/08/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Bình Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm