Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 10 triệu
 05/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 20 triệu
 29/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 8 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Lâm Đồng

 Việc làm mới

 10 triệu - 14 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hải Phòng
 Thương lượng 30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

Cán Bộ Đấu Thầu

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Thợ Điện

 6 triệu - 15 triệu
 01/05/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Xây Dựng

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Xây Dựng

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương