Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 01/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Định

 Việc làm mới

 6 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 18 triệu  15/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 18 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  13/10/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  12/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Sư Hiện Trường

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng

 6 triệu - 8 triệu
 04/10/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Công Trình

 10 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Thép

 Thương lượng
 30/09/2019
 Hà Nội