Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 An Giang
 13 triệu - 15 triệu
 20/07/2019
 Hà Nội, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 14 triệu - 20 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 19 triệu
 25/07/2019
 Đồng Tháp, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  25/07/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu  31/07/2019
 Kiên Giang, Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu  30/07/2019
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Sư Công Trình

 10 triệu - 15 triệu
 20/08/2019
 Thái Nguyên

Nhân Viên Bóc Tách Bản Vẽ Kiến Trúc

 Thương lượng
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế [thái Nguyên - Bắc Giang]

 9 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Bình Định