Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 15 triệu - 20 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc
 30/01/2021
 6 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tiền Giang
 04/02/2021
 15 triệu - 25 triệu
 Hà Nội
 01/02/2021
 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 29/01/2021

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng Yên, Vĩnh Long
 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tiền Giang
 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai