Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 12/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 30 triệu
 12/12/2019
 Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 28/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Định

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 20 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Bình
 6 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hà Nam, Quảng Ninh
 18 triệu - 22 triệu  01/12/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giám Sát Công Trình Nội Thất

 8 triệu - 10 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Thi Công

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Đồng Nai

Kỹ Sư Thủy Lợi Thu Nhập Trên 15 Triệu

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

 8 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Điện Lương Cơ Bản 10-15 Triệu

 10 triệu - 15 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai