Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 03/11/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 31/10/2020
 6 triệu - 8 triệu
 Đà Nẵng
 30/10/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa
 30/10/2020
 10 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Yên, Thừa Thiên Huê
 05/11/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 31/10/2020
 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng
 31/10/2020

 Việc làm mới

 12 triệu - 18 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khác
 10 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Thừa Thiên Huê, Khác