VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 01/07/2018
 Hà Nội, Yên Bái
 >= 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái
 >= 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 12/12/2017
 Yên Bái
 25 triệu - 30 triệu
 30/11/2017
 Bình Dương, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Yên Bái
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2017
 Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 01/10/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hà Tây, Hà Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Yên Bái
 10 triệu - 13 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 15 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 13 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2017
 Ninh Bình, Quảng Nam, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nam, Ninh Bình, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm