VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2017
 Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2018
 Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/11/2017
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/01/2018
 Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/10/2017
 Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm