VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 11/06/2018
 Bình Dương, Tây Ninh, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 27/05/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 12/05/2018
 An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 14/04/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/10/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
 >= 30 triệu
 31/10/2017
 Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 15/09/2017
 Hồ Chí Minh, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/08/2017
 Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Long An, Trà Vinh
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm