VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 14/02/2018
 Bắc Ninh, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 9 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 25 triệu - 30 triệu
 29/12/2017
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Cao Bằng, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2018
 Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm