VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 14/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 14/02/2018
 Bắc Ninh, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 9 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 25 triệu - 30 triệu
 29/12/2017
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Cao Bằng, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm