VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bắc Cạn, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình
 20 triệu - 30 triệu
 30/05/2018
 Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 01/01/2021
 Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm