VIỆC LÀM MỚI

 8 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 20/01/2018
 Thái Bình
 Thương lượng
 20/01/2018
 Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 01/01/2021
 Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2018
 Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm