VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 01/03/2018
 Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 15/03/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Tây Ninh
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 01/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 19/10/2017
 Tây Ninh
 Thương lượng
 19/10/2017
 Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 09/09/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 8 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm