VIỆC LÀM MỚI

 8 triệu - 15 triệu
 25/05/2018
 Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 11/06/2018
 Bình Dương, Tây Ninh, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
 6 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 27/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 27/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/03/2018
 Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm