Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng tại Sơn La

 VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 03/08/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La
 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2018
 Bắc Cạn, Hải Dương, Quảng Ngãi, Sơn La
 9 triệu - 12 triệu
 15/04/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hải Dương, Quảng Ngãi, Sơn La
 8 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Sơn La
 Thương lượng
 06/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Giang, Nam Định, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Giang, Nam Định, Sơn La

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm