VIỆC LÀM MỚI

 8 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Sơn La
 Thương lượng
 06/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Giang, Nam Định, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Giang, Nam Định, Sơn La
 Thương lượng
 10/11/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 20/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm