VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 23/04/2018
 Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Sóc Trăng
 Thương lượng
 28/02/2018
 Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/10/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
 >= 30 triệu
 31/10/2017
 Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/09/2017
 Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 9 triệu
 06/10/2017
 Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/08/2017
 Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm