VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 07/07/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Đắc Lắc, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 05/09/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm