Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng tại Quảng Ninh

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 10 triệu - 15 triệu
 30/07/2018
 Bắc Cạn, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh
 6 triệu - 9 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh
 7 triệu - 12 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm