VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 05/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 10/05/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 12/04/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Trị
 15 triệu - 20 triệu
 12/04/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2018
 Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 8 triệu - 15 triệu
 11/04/2018
 Đà Nẵng, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2018
 Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 04/05/2018
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 15 triệu - 20 triệu
 06/05/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị
 12 triệu - 15 triệu
 06/05/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Nai, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 28/03/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 28/03/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 06/04/2018
 Quảng Nam, Quảng Ngãi
 Thương lượng
 05/04/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm