VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 21/07/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bến Tre, Bình Dương, Bình Thuận, Cần Thơ, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Phước, Quảng Nam
 Thương lượng
 07/07/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 Thương lượng
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khác
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Phú Thọ, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 09/07/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 05/09/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm