VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2018
 Cà Mau, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam
 Thương lượng
 23/04/2018
 Khánh Hòa, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Đắc Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi
 20 triệu - 25 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Đắc Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nam, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị
 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2017
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 11/01/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Yên
 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên
 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Gia Lai, Hải Phòng, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc, Hà Tĩnh, Phú Yên, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 Thương lượng
 21/01/2018
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên
 >= 30 triệu
 30/11/2017
 Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm