VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2018
 Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 25/11/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 25/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 25/11/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Nghệ An, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 06/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ
 12 triệu - 15 triệu
 06/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ
 Thương lượng
 11/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm