VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 10 triệu - 12 triệu
 28/04/2018
 Bình Dương, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 25 triệu
 12/05/2018
 Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2018
 Bình Định, Cà Mau, Ninh Thuận, Thái Bình, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Ninh Thuận
 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Thuận
 25 triệu - 30 triệu
 30/11/2017
 Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Thuận
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 25/07/2017
 Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm