VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Ninh Thuận
 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Thuận
 25 triệu - 30 triệu
 30/11/2017
 Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Thuận
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 25/07/2017
 Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Ninh Thuận
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình
 >= 30 triệu
 30/06/2017
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 16/06/2017
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 10/04/2017
 Hà Nội, Ninh Thuận
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận
 Thương lượng
 30/09/2016
 Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm