VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2018
 Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/10/2017
 Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 20/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 20/10/2017
 Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
 Thương lượng
 15/10/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Ninh Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 01/09/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 15/10/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lào Cai, Ninh Bình, Tiền Giang
 10 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Ninh Bình
 10 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Ninh Bình
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm