VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 01/01/2021
 Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Giang, Nam Định, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Giang, Nam Định, Sơn La
 10 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 10/12/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 25/10/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 Thương lượng
 10/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 29/09/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 29/09/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Khác
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2017
 Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình
 >= 30 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm