VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Khánh Hòa, Long An
 Thương lượng
 31/03/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 23/01/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 23/01/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 01/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 29/11/2017
 Hồ Chí Minh, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm