VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai
 10 triệu - 12 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh
 Thương lượng
 01/06/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm