VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/12/2017
 Lai Châu
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2017
 Lai Châu
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Điện Biên, Lai Châu
 Thương lượng
 30/10/2017
 Lai Châu
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu
 10 triệu - 13 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 15 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 8 triệu - 13 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 9 triệu
 20/07/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn
 Thương lượng
 10/05/2017
 Lai Châu
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2016
 Hà Nội, Bình Định, Kon Tum, Lai Châu, Nghệ An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm