Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng tại Khánh Hòa

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 25 triệu - 30 triệu
 01/08/2018
 Khánh Hòa
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Khánh Hòa
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Cà Mau, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 03/09/2018
 Khánh Hòa
 Thương lượng
 03/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Long An, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm