VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2018
 Khánh Hòa, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2018
 Cà Mau, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam
 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Khánh Hòa, Long An
 Thương lượng
 23/04/2018
 Khánh Hòa, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Đắc Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm