Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Hà Nam, Hải Phòng
 6 triệu - 9 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 18/10/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa
 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 Thương lượng
 08/01/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm