Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bắc Cạn, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 Thương lượng
 30/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 31/07/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng
 5 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định
 5 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2018
 Hải Phòng, Lâm Đồng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm