Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng tại Hải Dương

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ
 6 triệu - 9 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh
 6 triệu - 9 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh
 Thương lượng
 21/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 4 triệu - 15 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hải Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm