VIỆC LÀM MỚI

 1 triệu - 3 triệu
 16/01/2018
 Hà Tĩnh
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc, Hà Tĩnh, Phú Yên, Quảng Nam
 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 >= 30 triệu
 20/12/2017
 Bình Dương, Cà Mau, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 10/10/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình
 Thương lượng
 15/12/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hà Tây, Hà Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 30/08/2017
 Hà Tĩnh
 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2017
 Hà Tĩnh
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh
 20 triệu - 25 triệu
 30/07/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm