VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Bắc Cạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây
 15 triệu - 20 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 01/01/2021
 Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hà Tây, Hà Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 06/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Khác
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 25/04/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Thái Bình
 Thương lượng
 31/05/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hòa Bình, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hà Tây, Phú Thọ
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2017
 Hà Nội, Hà Tây
 Thương lượng
 31/03/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hà Nội, Hà Tây

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm