VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Bắc Cạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 06/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam
 15 triệu - 20 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 15/01/2018
 Hà Nam, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nam, Phú Yên
 Thương lượng
 10/01/2018
 Hà Nam
 20 triệu - 25 triệu
 15/01/2018
 Hà Nam
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nam
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm