VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 20 triệu - 25 triệu
 11/08/2018
 Đà Nẵng, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Phú Yên
 Thương lượng
 03/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắc Nông, Gia Lai
 15 triệu - 20 triệu
 27/05/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 17/05/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Bình Thuận, Cần Thơ, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Cần Thơ, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam
 15 triệu - 20 triệu
 03/05/2018
 Cần Thơ, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 04/05/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 10/05/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Đắc Nông, Đồng Nai, Gia Lai
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên
 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Gia Lai, Hải Phòng, Phú Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm