VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
 Thương lượng
 06/06/2018
 Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Đắc Nông, Đồng Tháp, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm