VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 23/01/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/12/2017
 Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp, Long An
 Thương lượng
 31/10/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 03/11/2017
 Đồng Tháp
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Đồng Nai, Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An
 Thương lượng
 31/08/2017
 Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/08/2017
 Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm