VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2018
 Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau, Cần Thơ
 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2018
 Cà Mau, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đà Nẵng
 >= 30 triệu
 20/12/2017
 Bình Dương, Cà Mau, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Nam
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Cà Mau
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Cạnh tranh
 31/08/2017
 Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau, Cần Thơ
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Long An, Trà Vinh
 8 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 12/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm