VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2018
 Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau, Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 12/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận
 Cạnh tranh
 30/01/2018
 Bình Thuận
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 07/11/2017
 Bình Thuận
 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2017
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông, Đồng Nai, Gia Lai
 Thương lượng
 21/01/2018
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Bình Thuận
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Bình Thuận, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Bình Thuận, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm