VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 22/07/2018
 Bình Phước
 20 triệu - 25 triệu
 18/06/2018
 Bình Phước, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Bình, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Quảng Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bình Phước, Kon Tum, Thừa Thiên Huê
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 22/07/2018
 Bình Phước
 15 triệu - 20 triệu
 27/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm