VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/03/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khác
 10 triệu - 12 triệu
 22/01/2018
 Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 22/01/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm