VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 Thương lượng
 20/05/2018
 Bình Định
 Thương lượng
 10/05/2018
 Bình Định
 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Phú Yên
 12 triệu - 15 triệu
 12/05/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2018
 Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê, Đà Nẵng, Bình Định
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Khánh Hòa
 Thương lượng
 09/06/2018
 Bình Định
 Thương lượng
 09/06/2018
 Bình Định
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bình Định
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An
 Thương lượng
 20/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Định
 Thương lượng
 03/05/2018
 Bình Định

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm