VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa
 Thương lượng
 28/02/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 14/02/2018
 Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 24/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 01/02/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm