VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Khánh Hòa, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/10/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp
 Thương lượng
 28/09/2017
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang
 Thương lượng
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 12/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 >= 30 triệu
 30/07/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Cạn, Bắc Giang
 >= 30 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm