VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 24/05/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 05/03/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Bắc Giang
 20 triệu - 30 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm