Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng tại Bắc Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác
 20 triệu - 30 triệu
 30/05/2018
 Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 Thương lượng
 24/05/2018
 Bắc Giang
 Thương lượng
 01/07/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 18/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bình Phước, Đà Nẵng, Đắc Lắc
 8 triệu - 10 triệu
 04/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 15/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 28/04/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm