VIỆC LÀM MỚI

 8 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 20/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 12/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Yên
 Thương lượng
 12/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 12/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 09/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 03/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc, Hà Tĩnh, Phú Yên, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 10/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm