Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 26/11/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 12 triệu
 26/11/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 28/01/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 26/11/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 17/11/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm