Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 15/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Quảng Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 8 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 23/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 08/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Đà Nẵng, Đắc Nông, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Phú Yên
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắc Nông, Gia Lai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm