VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2018
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Nai, Khác
 Thương lượng
 05/11/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Nai, Khác
 Thương lượng
 31/10/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp
 Thương lượng
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/08/2017
 An Giang
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bắc Cạn
 Thương lượng
 30/08/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 20/08/2017
 An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm