VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 10/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Bạc Liêu, Bắc Cạn, Bình Thuận, Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 22/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 10/02/2018
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 23/02/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm