VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 20/11/2017
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 10/06/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 20/06/2017
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 24/06/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 05/05/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 29/04/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm