VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 26/08/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa
 25 triệu - 30 triệu
 31/03/2017
 Bình Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 20 triệu - 25 triệu
 15/01/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 25 triệu
 15/12/2016
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2016
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 Thương lượng
 20/09/2016
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Quảng Bình
 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2016
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 Thương lượng
 31/08/2014
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/04/2015
 Thừa Thiên Huê, Cà Mau, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 15/08/2014
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/01/2014
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huê, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm