VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên
 Thương lượng
 12/12/2017
 Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Hậu Giang, Lâm Đồng, Phú Thọ, Sóc Trăng, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2017
 Hà Nội, Đồng Nai, Phú Thọ
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm