VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 05/07/2017
 Hải Dương, Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 05/07/2017
 Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2016
 Hưng Yên, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2016
 Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2016
 Ninh Bình, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2016
 Ninh Bình
 Thương lượng
 30/11/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Yên Bái
 Thương lượng
 19/08/2013
 Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm